E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Yaşlılarımıza Saygı Haftasına İlişkin
2 25 283:284
2 Söz Alanlar İMREN AYKUT (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Danıştay Başkanlığı, 1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
3 39 701:702
3 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (ADANA) (DEVLET BAKANI) : 15 Mayıs Uluslararası Aile Gününe ilişkin
5 52 437:439