E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (ADANA) (ÇEVRE BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Bursa Gemlik Körfezindeki TÜGSAŞ'a ait gübre fabrikasının yarattığı çevre kirliliğine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
36 12 22:23
2 Söz Alanlar İMREN AYKUT (ADANA) (ÇEVRE BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çevre Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
41 35 295:299 305:306 309
3 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (ADANA) (ÇEVRE BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Trakya'nın çarpık sanayileşmesi ve çevredeki olumsuz etkilenmelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
44 52 478:479
4 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (ADANA) (ÇEVRE BAKANI) : Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün. Büyük Menderes Nehrinin kirlenmesi ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 57 353:357
5 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (ADANA) (ÇEVRE BAKANI) : Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, çevre kirliliği ve Millî parklar konusuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
46 58 21:22
6 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (ADANA) (ÇEVRE BAKANI) : Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, Bergama-Ovacık, Gümüşhane-Mastıra ve Artvin-Afkasör'de siyanürlü altın üretme girişimine karşı yöre halkının tepkisine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
46 59 103:104
7 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (ADANA) (ÇEVRE BAKANI) : Konya Milletvekili Hüseyin Arı'nın, Konya İli Ereğli ilçesinde bulunan kuş cennetinin kirlenmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
48 71 418:419
8 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (ADANA) (ÇEVRE BAKANI) : Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, çevre kirliliğine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
51 83 397:399
9 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (ADANA) (ÇEVRE BAKANI) : Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in, Türkiye'deki göllerin, özellikle Akşehir Gölünün kirletilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 90 321:322
10 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (ADANA) (ÇEVRE BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Çevre Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
54 101 300
11 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (ADANA) (ÇEVRE BAKANI) : Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Tuz Gölündeki kirliliğe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 114 271:273
12 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (ADANA) (ÇEVRE BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, İznik Gölü kıyısındaki verimli tarım arazileri için verilen yatırım iznine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
60 127 248:249