E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5.6.1997 Tarihli ve 4266 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 132 418
2 Söz Alanlar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 33 806:808
3 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un, Ordu Ilının kırsal bölgesinde yer alan ilçelerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
44 52 477
4 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, çeşitli illerde ilan edilen turizm merkezleriyle ilgili kararnameye ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 57 350:352
5 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : Samsun Milletvekili Ayhan Güreli'nin, Samsun İli Kavak İlçesinde kurulmakta olan organize sanayi bölgesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
46 60 179
6 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nin, Ülkemizde son yıllarda artan ithalat konusunda alınabilecek önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
47 65 334:336
7 Söz Alanlar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Pirsultan ve Kırım Türkleri Yardımlaşma derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
50 76 242:245
8 Söz Alanlar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu münasebetiyle
50 76 231
9 Söz Alanlar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir hâkimin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasındaki araca ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu münasebetiyle
50 76 234:235
10 Söz Alanlar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat-Çekerek Süreyyabey Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
50 76 230
11 Söz Alanlar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, pancar ekim sahalarının sınırlandırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu münasebetiyle
52 89 294
12 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, turizm alanındaki son gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
54 101 303:304
13 Söz Alanlar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : Niğde Milletvekili Doğan Baran ve 54 arkadaşının turizme açılan kamu arazilerinin tahsisinde usulsüzlük ve partizanlık yapmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemimin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Turizm Bakanı İbrahim Gürdal hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
57 112 64:65
14 Söz Alanlar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : Sivas Milletvekili Tahsin Irmak ve 54 arkadaşının, yeni turizm merkezlerinin tespitinde mevzuata aykırı davranmak suretiyle partizanlık ve usulsüzlük yaparak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Tunzm Bakanı İbrahim Gürdal Hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
59 121 40:42
15 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM GÜRDAL (ANTALYA) (TURİZM BAKANI) : Edime Milletvekili Mustafa İlimen'in, Edirne İlinde aşın yağışların neden olduğu ürün kayıpları ve çeltik üreticilerinin sorunları ile alınması gerekli önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
65 15 86:87