E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ÜNAL ERKAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Suna Tanık'ın, HABİTAT-II toplantısına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 31 617:619
2 Söz Alanlar ÜNAL ERKAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
3 39 738 742:745