E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar ÖMER BARUTÇU (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı, Telsiz Genel Müdürlüğü,Orman Bakanlığı,Orman Genel Müdürlüğü; 1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
4 41 153:155
2 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ÖMER BARUTÇU (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun, Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun şahsına sataşması nedeniyle
9 86 502:504
3 Söz Alanlar ÖMER BARUTÇU (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun şahsına sataşması nedeniyle
9 86 503:504
4 Söz Alanlar ÖMER BARUTÇU (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Telgraf ve Telefon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tunzm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları raünasebeüyle
9 86 486:488 570
5 Söz Alanlar ÖMER BARUTÇU (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı, Telsiz Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
17 34 59:64
6 Gündem Dışı Konuşmalar ÖMER BARUTÇU (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Önder Sav'ın, Flash-TV'ye yapılan saldırı ve yayının kesilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
26 89 26:32
7 Söz Alanlar ÖMER BARUTÇU (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum Havaalanına gelecek yolcuların ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Turizm Bakanından sorusu münasebetiyle
29 105 26:28