E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ÖMER BARUTÇU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Hikmet Sami Türk'ün, Karadeniz Bölgesinin ulaşım ve altyapı sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 16 411:414