E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Harbi Umumî ve İstiklâl Muharebatında hayat ve mematı meçhul kalan efrat ve zabıtanın miktarı ve zevceleri hakkında suali ve Adliye Vekâleti Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyin cevabı.
12 40 287
12 41 329