E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VEKİLİ) : Darüleytamlar bütçeşine tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle.
1 15 450:461 464:465 471