E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar REFET BEY (REFET CANITEZ) (BURSA) (MÜBADELE İMAR VE İSKAN VEKİLİ) : Menteşe Mebusu Esat Efendinin, ne miktar muhacir geldiğinin ve ne kadarının iskân ettirildiğinin ve nerelerde imarette bulunulduğunun bildirilmesine dair suali münasebetiyle.
9 48 57:61