E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Topkapı Sarayında Fransızlar tarafından yapılan hafriyat neticesinde aşırıldığı söylenen âsarı atîkaya dair sualine Hariciye Vekili Rauf ve Dahilîye Vekili Feridun beylerin tahriri cevapları.
4 77 619