E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Teşkilatına, İlk mektep muallimleri Kanununun 1,2 ve 8., Orta tedrisat Kanununun 12 ve 13. maddelerinin tadiline mütedair layiha ve teklifleri münasebetiyle
23 74 267:270 273:275
2 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Mektep kitaplarının Hükümet tarafından tabının temini hakkında kanun münasebetiyle
24 89 186
3 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Muallim mekteplerinin inşaat ve tesisatına yapılacak muavenet hakkında kanun münasebetiyle
24 89 176:179 182:184
4 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Teşkilatına dair 22 Mart 1926 tarihli Kanuna Müzeyyel Kanun münasebetiyle
25 95 39:40
5 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : 1926 senesi Muvazenei Maliye Encümeni Kanunu lâyihası münasebetiyle
25 100 175:176
25 106 435 444:448
6 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Muallim Mekteplerine Muavenet Hakkındaki Kanuna bir madde tezyiline dair kanun lâyihası münasebetiyle
25 104 347
7 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
31 51 83:94
8 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vergisi hakkında kanun lâyihası üzerinde
33 76 151
9 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Gençleri muzır neşriyattan koruma unvanlı kanun lâyihası üzerinde
33 79 456 458:460