E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Muhamat Kanunu münasebetiyle.
8 28 283:285 290
2 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanına ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve tediyesine dair kanun lâyihası münasebetiyle.
8 28 248
3 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Mehakimi şeriyenin ilgasına ve mehakimin teşkilâtına ait ahkâmı muaddil kanun lâyihası münasebetiyle.
8 32 437:439 441:443
4 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Tevsii Muhakemat Kanunu lâyihası münasebetiyle.
8 37 696:697 715
8 38 732:733
8 43 970
5 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Diyanet İşleri Reisliği bütçesi münasebetiyle.
8 40 807:810
6 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : 1340 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun maddelerinin müzakeresi münasebetiyle.
8 41 880
7 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : İcra Vekilleri Heyetinden umumi istizah münasebetiyle.
10 2 57:68
10 4 141:146
8 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Sükna kanununu tadilen tanzim edilen kanun münasebetiyle.
10 6 229
9 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Tecili takibat kanununun, feran zimethal olanlara da teşmili hakkındaki kanun münasebetiyle.
10 6 206