E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söylevler / Teşekkür Konuşmaları MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA) (ANKARA) (TBMM BAŞKANI) : Meclis Riyasetine intihabından dolayı nutku.
1 3 36:42
2 Söz Alanlar MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA) (ANKARA) : Berri, bahri, havai ve jandarma erkân, ümera ve zabitanı ile memurin ve mensubini askeriye maaş ve tahsisatı fevkaladeleri hakkındaki Kanun münasebetiyle.
2 40 851:853 857 859
3 Söylevler MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA) (REİSİCUMHUR) : Reisicumhurluğa intihapları münasebetiyle irad buyurdukları nutukları.
3 43 99:100
4 Söylevler MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA) (REİSİCUMHUR) : Meclisin İkinci intihap devresinin ikinci içtima senesinin küşadı münasebetiyle irat buyurulan nutukları
7 1 3:6
5 Söylevler MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA) (REİSİCUMHUR) : Büyük Millet Meclisinin İkinci Devre İkinci İçtima Senesinin Küşadı Münasebetiyle İrad Buyurdukları nutukları
10 1 2:4
6 Söylevler MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA) (REİSİCUMHUR) : Büyük Millet Meclisinin İkinci Devre Üçüncü İçtima Senesinin Küşadı Münasebetiyle İrad Buyurdukları nutukları
19 1 8:11
7 Söylevler MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA) (REİSİCUMHUR) : Büyük Millet Meclisinin İkinci Devre Dördüncü İçtima Senesinin Küşadı Münasebetiyle İrad Buyurdukları nutukları
27 1 2:6