E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar MAZHAR BEY (MAZHAR GERMEN) (DR.) (AYDIN) (SIHHİYE VEKİLİ) : Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Bey ve rüfekasının; etibbanın hizmeti mecburesi hakdaki kanuna bir madde tezyiline dair teklifi kanunisi münasebetiyle.
11 21 112
2 Söz Alanlar MAZHAR BEY (MAZHAR GERMEN) (DR.) (AYDIN) (SIHHİYE VEKİLİ) : Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyin; sıtma salgını hakkında, ne gibi tedabir alındığına dair sualine cevabı.
11 31 357:359
3 Söz Alanlar MAZHAR BEY (MAZHAR GERMEN) (DR.) (AYDIN) (SIHHİYE VEKİLİ) : Rize Mebusu Ali Beyin, Rize ve havalisinin ahval ve teşkilâtı sıhhiyesine dair sualine cevabı.
12 38 196