E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Hini İşgalde Fransızların Adana'da zapt ve müsadere ettikleri emval ve eşya bedelinin Adana Ziraat Mektebinin ikmal ve ıslahına sarfı hakkındaki karar münasebetiyle.
3 49 252:256