E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (ÇORUM) (MALİYE VEKİLİ) : Berri, bahri, havai ve jandarma erkan ümera ve zabitan ile memurin ve mensubini askeriye maaş ve tahsisatı fevkaladeleri hakkındaki Kanun münasebetiyle.
2 40 843