E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar CEMİL BEY (MEHMET CEMİL UYBADIN) (ÇANKIRI) (DAHİLİYE VEKİLİ VE SIHHİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Aydın Mebusu Doktor Reşit Galip Beyin; Aydın ve Adana vilayetlerinde hükümferma olan grip salgını hakkında Sıhhiye Vekâletinden suali ve vekâlet vekili Cemil Beyin cevabı.
13 46 95