E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (MÜBADELE İMAR VE İSKAN VEKİLİ) : Elviyei selâsede envali gayri menkulenin senedi hakaniye raptına dair kanun münasebetiyle
8 34 525:526
2 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (MÜBADELE İMAR VE İSKAN VEKİLİ) : Mübadeleye tabi ahaliye muvakkaten verilecek olan envali gayri menkuleye dair kanun lâyihası münasebetiyle
8 39 792:795
3 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (MÜBADELE İMAR VE İSKAN VEKİLİ) : 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun maddelerinin müzakeresi münasebetiyle
8 41 884
4 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (MÜBADELE İMAR VE İSKAN VEKİLİ) : Mübadele İmar ve İskân Kanununun birinci maddesinin, tefsirine dair mazbata münasebetiyle
8 44 1101