E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ CENANİ BEY (MEHMET ALİ CENANİ) (GAZİANTEP) (NAFIA VEKALETİ VEKİLİ) : Adana Mebusu Zamir Beyin Harbi Umumiden mukaddem Mühendis Osman Beye verilen Adana elektrik imtiyazı kındaki sualine cevabı.
20 34 314:315