E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar İSMET PAŞA (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL VE HARİCİYE VEKİLİ) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle Lehistan Hükümeti arasında münakid Muhadenet Muahedenamesiyle Ticaret mukavelenameleri hakkındaki mazbata münasebetiyle.
4 66 177
2 Söz Alanlar İSMET PAŞA (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL VE HARİCİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Hariciye Vekâleti Bütçesi rnıünasebetiyle.
7 18 836:839