E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar ZİYA HALİS (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları münasebetiyle
88 120 53
2 Gündem Dışı Konuşmalar ZİYA HALİS (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekilli Ömer Ekinci'nin, bazı belediyelerin yanlış imar uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
88 123 341:342