E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren Rus hayat kadınları ve neden oldukları sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 25 619:621
2 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanununun ne zaman çıkarılacağına ve yeşil kart uygulamasının ne zaman başlayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
3 35 553:555
3 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın, yaptığı konuşmada ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle açıklaması
3 35 578:581
4 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, ülkemizdeki alkol tüketiminin artmasının meydana getirdiği sosyoekonomik sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 36 14:17
5 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 55 482:497 506:510 512:514
6 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine yapmış olduğu geziye ilişkin
9 69 360:362
7 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
12 84 361:368 376 379:380
8 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
13 85 8 11 31:33
9 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Kapısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticari ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Genel Kurulun 4.11.1992 tarihli ve 22. Birleşimde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
20 25 339:342
10 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Çelik'in Türkiye'de damar cerrahisinin durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
21 28 19
11 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın bazı aşıların karaborsaya düştüğü iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
21 28 25:26
12 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
22 33 55:56
13 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
25 47 570:576 589:590
14 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane masraflarına ilişkin sorusu münasebetiyle
28 60 231:232
15 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun-Espiye Devlet hastanelerine ilişkin sorusu münasebetiyle
28 60 234:237
16 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Acıgöl İlçesi Çullar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
29 63 45:46
17 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Bakanlığında, sağlık eğitimi ve uygulamalarındaki aksaklıklara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 67 310:320
18 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Arıtaş Sağlık Ocağına ilişkin sorusu münasebetiyle
36 113 467:468
19 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Sivas Milletvekili Abdültatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin sorusu münasebetiyle
36 113 465