E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı
47 43 510:512
2 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, alınan son ekonomik kararlar nedeniyle ülkemizin içine düştüğü sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 111 13:16
3 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda Gündeme isimli programın yapımcılarına, usulsüz olarak ödendiği iddia edilen fahiş ücretlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 111 21:22
4 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın, Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümete sataşması nedeniyle
64 128 309:313
5 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı özel TV kuruluşlarının yayınlarına ilişkin gündem dişi. konuşması dolayısıyla
79 77 364:365
6 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın Yunanistan'daki Batı Trakya gezisine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
86 110 214:216
7 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Ahmet Nedim'in, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın Yunanistan'daki Batı Trakya gezisine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
86 110 206:210