E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Doğu Anadolu Bölgemizdeki sığır vebasına, bölgede görevli veteriner hekimlerin durumlarına ve THY Erzurum uçak seferlerinin düzensizliğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 34 492:493
2 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
4 40 341:342
3 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Usul hakkında
6 51 537:538
4 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesin-hesabı ve Telsiz Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 56 560:581 586:591
5 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Alo-Bilgi ve Alo-Tel adı verilen PTT telefon bantları uygulamasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
9 66 266:270
6 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 56 arkadaşının, Bakanlığıyla ilgili icraat ve atamalarında kanunsuz ve keyfî davranışlarda bulunarak Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 90 323:336
7 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 92 512:513
8 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın, herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin sorusu münasebetiyle
17 2 48:49 52
9 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop iline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
18 8 55 57
10 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek'in, Sinop'ta kapatılmasına karar verilen bazı işyerlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 12 350:356
11 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, işsizlik sorunu ile Birleşmiş Milletler kararıyla Irak'a uygulanan ambargonun, Türk ekonomisi ve nakliyecilik sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
19 15 149:152
12 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 35 arkadaşının, 1 Kasım 1992 günü yapılan kısmi yerel seçimlerde Devlet imkânlarından yararlanarak temel kanunlara aykırı bir şekilde seçmen iradesi üzerinde baskı uyguladıkları iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
20 27 458:465
13 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin sorusu münasebetiyle
21 28 28
14 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın kendisine sataşması nedeniyle
26 52 667:669
15 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne ilişkin Kanunda Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 74 445
16 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Kahramanmaraş Havaalanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
31 75 87
17 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Karaman-Mersin demiryolu projesine ilişkin sorusu münasebetiyle
31 75 96
18 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sorusu münasebetiyle
31 75 91
19 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Isparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
31 75 133:134
20 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 77 323 345:350
21 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların karşılaştığı sorunlara ilişkin sorusu münasebetiyle
32 81 325
22 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömer Termik Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
32 81 306:307
23 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
32 81 319
24 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Komisyona geri verilen bir kanun tasarısı veya teklifinin komisyonda yeniden görüşülmesi sırasında, geri verilmeden önce verilen önergelerin komisyonda görüşme durumu hakkında
32 82 451:452
25 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, özel bir televizyonda ülkemizi küçük düşüren Gece Yarısı Ekspresi adlı filmin oynatılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 85 206:209
26 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara Erzurum uçak seferleriyle, tren seferlerine ilişkin sorusu münasebetiyle
33 85 224:225
27 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
33 85 219:221
28 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon kuruluşlarının kapatılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 87 278:283
29 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Bahattin Yücel'in, özel radyo ve televizyonların kapatılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 89 573:575
30 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, kanunları keyfi bir şekilde uygulayıp özel radyo ve televizyon yayınlarını siyasal çıkarlarına aykırı yayın yaptıkları nedeniyle kapatarak fiili bir durumu ortadan kaldırdıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu haklarında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
34 90 53:58
31 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının, 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun içtüzüğün 89. Maddesine Göre Komisyona Geri Alma Tezkeresi ve Raporu münasebetiyle
34 91 160:161 164
35 96 51:58
37 115 49
32 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 49 arkadaşının suiistimaller ve yolsuzluklara göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
35 98 184