E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, temel tüketim maddeleri fiyatlarındaki artışlara, memur maaşlarına yapılan artışın yetersizliğine, vergi borçları gecikme cezalarının affına ve döviz fiyatlarındaki yükselişlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 34 486:488
2 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : İleri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle konuşması
5 46 50:52
3 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Orman Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
8 58 230:240
4 Gündem Dışı Konuşmalar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in BOTAŞ Genel Müdürünün uygulamalarına, bunlardan doğan sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
11 76 102:103
5 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Sıra Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
11 77 176:178
6 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Sıra Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
11 79 325
7 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Müdürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin sorusu münasebetiyle
19 15 173
8 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sorusu münasebetiyle
19 17 270:271
9 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Havaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
19 17 267:268
10 Gündem Dışı Konuşmalar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'ın, TBMM'nin yasama çalışmaları ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
19 18 334:335
11 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece-Sefaköy'deki bazı mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
22 33 49
12 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin sorusu münasebetiyle
22 33 58
13 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Orman Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile Orman Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ve 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
26 50 224:232 237
14 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı; Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
26 52 634:635
15 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 73 303:304
16 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaat edilen Dumlupınar Üniversitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sorusu münasebetiyle
30 73 229
17 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Orman Bakanı Vefa Tanır'ın, İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın kendisine sataşması nedeniyle
31 75 56:57
18 Gündem Dışı Konuşmalar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Diyarbakır ve çevresinde yapmış olduğu gezideki gözlemlerine ve gelişmeler hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
35 96 13:15
19 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (ORMAN BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinin Orman İşletmeleri Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin sorusu münasebetiyle
35 96 28:29