E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar TUNÇ BİLGET (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Dinar depremine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
94 5 379:383
2 Söz Alanlar TUNÇ BİLGET (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ülkede meydana gelen tabiî afetlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
94 6 427:428
3 Söz Alanlar TUNÇ BİLGET (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Aralık 1995 tarihinden itibaren üç ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
95 17 320:322