E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Ekonomi konusunda, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
2 19 174:181
2 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çiller'in, mal beyanıyla ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu münasebetiyle
3 29 115:117
3 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
6 49 25:27
4 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
6 49 54:58 62:63
5 Gündem Dışı Konuşmalar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Güneş Taner'in, Türk ekonomisinin bugünkü durumu ve alınması gereken acil tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
9 65 224:226
6 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında 7.5.1992 Tarih ve 3799 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 92 596:599
7 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarih ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
18 13 469
19 16 227:228
8 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 41 321:324
9 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 41 358:362 364:365
10 Hükümet Programının Okunması TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 50 nci Hükümetin (I. Çiller Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
37 119 367:394
11 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 50 nci Hükümetin (I. Çiller Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
37 121 434:555
12 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 50 nci Hükümetin (I. Çiller Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
38 122 9:11 29:33
13 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
46 38 88:105
49 54 640
14 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1992 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı,
46 38 88:105
49 54 640
15 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DYP GRUP BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin 74. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri
58 94 416:436
16 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin 74 ncü Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri
58 94 416:418
17 Meclis Araştırması Önergeleri TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Ve 10 arkadaşının, 1983 yılından sonra kurulmuş ve TBMM'de grup kurmuş tüm siyasi partilerin ve Genel başkanları ile yakınlarının mal varlıklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198)
64 124 34:35
18 Meclis Araştırması Önergeleri TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Ve 10 arkadaşının, 1983 yılından sonra kurulmuş ve TBMM'de grup kurmuş tüm siyasi partilerin ve Genel başkanları ile yakınlarının mal varlıklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198)
64 124 77:91 94:97
19 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
72 40 424:425
20 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesin hesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı
74 50 89:112
21 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
76 61 880:881
22 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin 75. Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
85 103 9:10
23 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127. Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
88 123 382:385
24 Teklifler TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : İle Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin ve 228 Arkadaşının; Anayasanın 175. Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin (2/1468)
92 142 342:367
93 145 115:122
25 Hükümet Programının Okunması TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 51 nci Hükümetin (II. Çiller Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
94 5 393:410
26 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 51 nci Hükümetin (II. Çiller Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
94 8 452:525 526:537
27 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 51 nci Hükümetin (II. Çiller Hükümeti) Güven Oylaması Münasebetiyle
94 9 555:556
28 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Başbakan Tansu Çiller'in, Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın konuşmasında kendisine sataşması nedeniyle
95 16 166:171
29 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 52 nci Hükümetin (III. Çiller Hükümeti) Güvenoyu Alması Münasebetiyle
96 24 450:457