E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı ile bu mahkemede görevli bîr savcı hakkındaki şikâyetlerle ilgili olarak idarî soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin sorusu münasebetiyle
2 23 544:545
2 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eskişehir (E) Tipi Cezaevinin boşaltılmasından önce herhangi bir araştırma ve inceleme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu münasebetiyle
2 23 536:539
3 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 tarihli toplantısına ilişkin sorusu münasebetiyle
3 34 515:517
4 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
5 47 293:297 302:303
5 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
6 50 235:246 250:251
6 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Yargıtay Başkanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
6 50 267:270
7 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
10 73 319:325 354:355 382 389
8 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
10 74 496:497
9 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 10 Arkadaşının, 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 79 337:340 349
10 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adlî Tip Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 85 61:62 67:69
11 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gazeteci-yazar Hekimoğlu İsmail'in maruz kaldığı muamele ve Balıkesir'de bir doktor ile hastası arasında geçen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
13 86 155:156
12 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7.5.1992 Tarih ve 3798 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 88 49:56 116
13 Gündem Dışı Konuşmalar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek'in, demokratikleşmenin geciktiğine, TRT'nin tarafsız davranmadığına ve TBMM Genel Kurulundaki açık oylamalarda, Genel Kurulda bulunmayan üyeler adına da oy kullanıldığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
14 88 22:24
14 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 95 229:233
15 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
21 28 66:68 98:101
16 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1993Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 43 606:613
17 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Yargıtay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 43 637:641
18 Gündem Dışı Konuşmalar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, Eskişehir Cezaevinden firar eden mahkûmlara ve Eskişehir Cezaevine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
30 71 129:132
19 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin sorusu münasebetiyle
31 75 89:90
20 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 69 arkadaşının, son günlerde cezaevlerinde meydana gelen firar olaylarında ihmal ve kusuru bulunduğu iddasıyla, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 78 416:423
21 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adalet Balkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 44 678:684
22 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Yargıtay Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 44 708:709 714:715
23 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin Karaman İli Kâzımkarabekir, Ayrancı, Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına ilişkin sözlü sorusumünasebetiyle
51 63 202:203
24 Söz Alanlar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Özellikle İSKİ skandalı ile ilgili tutum ve davranışları ile yargı bağımsızlığını zedelediği ve adalete olan güveni sarstığı iddiasıyla. Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Oktay hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
52 68 222:231
25 Gündem Dışı Konuşmalar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatiplin, kurban derileriyle ilgili olarak Adalet Bakanlığınca yayımlanan genelgeye ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
60 102 23:27 29
26 Gündem Dışı Konuşmalar SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY) (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonlarının çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 115 434:437