E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Hükümet Programının Okunması SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 49. Hükümetin (VII. Demirel Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
1 7 109:138
2 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 49. Hükümetin (VII. Demirel Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 8 146:210 211:235
3 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 49. Hükümetin (VII. Demirel Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 9 239:240 241:245
4 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : İç güvenlik sorunları konusunda, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
2 21 377:385
5 Gündem Dışı Konuşmalar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyarete ilişkin
4 38 130:138 158:160
6 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı; Katma Bütçeli idareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 46 114:137
7 Gündem Dışı Konuşmalar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Erzincan ve civarında meydana gelen deprem felaketine ilişkin
6 50 202:205
8 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Batman, Bingöl, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 19.3.1992 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süreyle yeniden uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
7 53 4:10 39:40
9 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı; Katma Bütçeli idareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 61 668:669
10 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72. Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
9 68 330:334
11 Gündem Dışı Konuşmalar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra istiklallerine kavuşan Türkî Cumhuriyetlere bir heyetle birlikte yaptıkları seyahatte edindiği izlenimlere ilişkin
10 74 410:420
12 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 19.7.1992 günü saat 17.00'den itibaren dört ay süreyle yeniden uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
14 89 143:145 161:163
13 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Somali'de güvenli bir ortamın tesisini öngören 794 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını desteklemek; Bosna-Hersek'te süregelen insanlık trajedisine çözüm getirmek ve insancıl yardım ulaştırmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince alınabilecek güç kullanma kararlarına katılmak üzere; lüzum, hudut, şümul ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
22 36 259:261
14 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı; Katma Bütçeli idareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
23 38 102:125
15 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı; Katma Bütçeli idareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
26 52 731:734
16 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 30 Arkadaşının, Son Irak Bunalımında, Anayasayı ihlal Ederek Türkiye'yi Savaşa Taraf Haline Getirdikleri ve Gerçekleri TBMM ve Kamuoyundan Gizledikleri iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru Açılmasına ilişkin Önergesi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Müttefik Ülkelerin Kuzey Irak'a Yaptığı Müdahalede. rlik Üssünün Kullanılmasına Göz Yumarak Anayasaya Aykırı Hareket Ettikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi ve Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, TBMM Kararına Aykırı Bir Şekilde Çekiç Güç'e Mensup Uçakların Irak'ı Bombalamalarına Göz Yumarak Milli Menfaatlerimize Zarar Verdikleri iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru Açılmasına ilişkin önergesi mün
28 62 353:367
17 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN VE DYP GENEL BAŞKANI) : Türkiye Cumhuriyetinin sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı münasebetiyle
34 93 247:248
18 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73. Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
34 94 287:288
19 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 49 arkadaşının suiistimaller ve yolsuzluklara göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
35 98 186:192
20 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 70 arkadaşının, İLKSAN olayında arsa spekülatörlerine haksız kazanç sağlayarak, devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
35 98 202:207
21 Cumhurbaşkanının Ant İçmesi SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (CUMHURBAŞKANI) : Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Ant İçmesi
35 103 509
22 Söylevler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (CUMHURBAŞKANI) : Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla
35 103 510:513
23 Söylevler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19. Dönem 3. Yasama Yılını açış konuşması
39 1 28:39
24 Üyelerle İlgili İşler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
53 74 283
25 Söylevler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19. Dönem 4. Yasama Yılını açış konuşması
65 1 16:32
26 Söylevler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19. Dönem 5. Yasama Yılını açış konuşması
94 1 29:49