E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Kars ve Ardahan'da baş gösteren kuraklık konusuna ilişkin gündem dışı konuşması dolaylısıyla
42 23 482
2 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ihracatı ile rekoltesine ilişkin sorusu münasebetiyle
42 23 518:519
3 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracına ilişkin sorusu münasebetiyle
42 23 508:510
4 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin sorusumünasebetiyle
42 23 513:514
5 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Cumhurbaşkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 39 78
6 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile1992 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü1994 Malî Yılı Bütçesi ve 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 47 308:315
7 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 Arkadaşının, Çernobil Faciasının Türkiye'deki Etkilerini Araştırmak ve Halkı Aydınlatmak; SHP Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Çernobil Faciasıyla İlgili Gerçekleri ve Sorumlularının Ortaya Çıkarılması ve Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek;Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin ve 24 Arkadaşının, Çernobil Faciasının Türkiye'deki Etkilerini Araştırmak; Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 Arkadaşının, Çernobil Faciasının Verdiği Zararların Tespiti ve Giderilmesi için Alınacak önlemleri Belirlemek Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
53 71 152
8 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, gübre fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
53 72 183:185
9 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, uygulanan politikalar ve özellikle yapılan son zamlar yüzünden ekonomik sıkıntıya giren çiftçilere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
57 86 29:32
10 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, hububat etkili alanlarda görülen kımıl ve süne ile mücadeleye ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
59 97 149:150
11 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, hububat fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
59 101 600:602
12 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile ilgili bir iddiaya ilişkin sorusu münasebetiyle
60 102 50
13 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Malatya Milletvekili M. Gazi Barut'un buğday taban fiyatları ve hayvan hastalıklarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 116 574:577
14 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, Trakya çiftçisinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
63 120 317:320
15 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in Toprak Mahsulleri Ofisinin 1994 yılında üreticilerden yaptığı hububat alımlarına ilişkin konuşması dolayısıyla
64 129 390:391
16 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin sorusu münasebetiyle
65 2 208:210
17 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TMO Işıkken Ajans Müdürünün, haksız olarak açtığı soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
65 2 197:198
18 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in, İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ile Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, konuşmalarında Hükümete sataştıkları iddiasıyla
66 6 66:68
19 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 1995 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlanmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
66 6 58 60
20 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki gübre stoklarının çiftçinin ihtiyacını karşılayamaması ve artan gübre fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
66 7 86:92
21 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
66 7 130:132
22 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
72 38 60:61
72 40 397
23 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, çiftçilerin kimyevi gübreye ödedikleri bedel nedeniyle mağdur edildikleri iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
73 46 164:165
24 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile1993 Malî Yılı Kesinhesabı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 55 798 819:828 856:862
25 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Trakya'da meydana gelensel felaketi yüzünden çiftçilerin uğradığı mağduriyetlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
77 67 394:395
26 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, ülkemiz tarımının problemlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
83 93 94:97
27 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Üreticinin durumu ve ürün taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
87 119 393:395
28 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
87 119 383:387
29 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İçel Milletvekili Ali Er'in, kamu kurumlarında çalıştırılan geçici işçiler ile açıklanması gereken buğday taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
88 123 351
30 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, hububat fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
89 125 95:98
31 Gündem Dışı Konuşmalar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Çankırı Milletvekili İlker Tuncay'ın, Hükümetin izlediği buğday politikası ve buğday taban fiyatına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
94 2 291:297