E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (HATAY) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Avrupa Parlamenterler Meclisinin Türkiye aleyhine aldığı karara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
85 106 270:271
2 Gündem Dışı Konuşmalar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (HATAY) (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'ın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin ülkemize yönelik aldığı tavsiye kararına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
86 109 141:142
3 Gündem Dışı Konuşmalar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (HATAY) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı İrfan Lubjankiç'in öldürülmesi konusuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
87 119 389:391