E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, 17.12.1991 tarihli 16. Birleşimde yaptığı, Ankara'nın Mamak İlçesinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin
2 17 9:10
2 Söz Alanlar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Tortul karayoluna ilişkin sorusu münasebetiyle
3 35 561
3 Gündem Dışı Konuşmalar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanuna göre verilmesi gereken tapuların geciktirilmesi ile gecekondulaşmanın önlenmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 36 9:12
4 Söz Alanlar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 51 arkadaşının, 30 Ekim 1989 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını uygulamaya devam etmek suretiyle Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
4 44 636:640
5 Gündem Dışı Konuşmalar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, kalkınmada öncelikli yörelerden olan Bingöl İline son onbeş yılda hiçbir ciddî yatırımın yapılmadığına, bölgede hüküm süren şiddetli kış nedeniyle ileride büyük sel ve toprak kaymaları olabileceği dikkate alınarak bu konuda tedbir alınmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 44 596:597
6 Söz Alanlar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Zonguldak Milletvekil Bülent Ecevit'in, Ermeni çetecilerin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerine saldırılarının soykırım ölçülerine vardığına ve bu konuda Batılı ülkelerin ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 44 591:593
7 Söz Alanlar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
6 52 742:752 759:761
8 Söz Alanlar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat Kayseri karayoluna ilişkin sorusu münasebetiyle
9 63 72
9 Söz Alanlar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Hopa-Borçka Cankurtaran Tüneline ilişkin sorusu münasebetiyle
9 64 163:164
10 Söz Alanlar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücretlerine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
9 64 158:159
11 Gündem Dışı Konuşmalar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Türk firmalarının ekonomik sorunlarıyla bunların aşılması konusunda alınması gerekli görülen önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
10 70 9:13
12 Söz Alanlar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 91 479
13 Söz Alanlar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ile1991 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
25 44 120:131 148:149
14 Gündem Dışı Konuşmalar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Bayburt'un Üzengili Köyünde meydana gelen çığ felaketine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
28 59 116:120
15 Gündem Dışı Konuşmalar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, ülkemizde meydana gelen trafik kazaları ve Bayındırlık ve iskân Bakanının konuyla ilgili tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 66 266:270
16 Söz Alanlar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi, Aydın Milletvekili Cengiz Altunkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi, Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ileZonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzin
29 68 384:388
17 Söz Alanlar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 42 arkadaşının partizanca hareket ederek Devlet müesseselerinin tahrip edilmesine yol açtığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi ve Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 19 arkadaşının, kendine yapılan ithamlar karşısında suskun kalarak halkın Devlete olan güvenini sarstığı ve memurları partizanlığa zorladığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
33 87 323:331
18 Gündem Dışı Konuşmalar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, 34. Birleşiminde, Şanlıurfa Tünelinde çalışan işçilerin ücretlerini alamadıklarına ilişkin
45 35 11:13
19 Söz Alanlar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesiile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yık Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 46 202:207
20 Söz Alanlar ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI) (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan ve 21 Arkadaşının, Otoyol Projelerinin Sözleşmelerimi Son Ekonomik Değişiklikler Karşısında Yeniden Değerlendirmeyerek Devleti Zarara Uğrattığı İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
62 116 643:650