E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde bulunan yabancı üs ve askerlere ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
2 23 546:547
2 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 30 165:166
3 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
8 58 174:184
4 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne yapılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
9 63 81:82
5 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Körfez savaşı nedeniyle Irak'tan gelen Mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından- sorusu münasebetiyle
9 63 75
6 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Şırnak İli Dereler Karakoluna PKK'nın yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
9 64 157:158
7 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
14 92 536:538
8 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, son zamanlarda ülkemizde ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen anarşi ve terör olaylarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 9 108:110
9 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan Bornovalı erin şüpheli ölümü başlıklı habere ilişkin sorusu münasebetiyle
18 9 127
10 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu münasebetiyle
18 10 235:236
11 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, NATO Kararlılık-92 Tatbikatı sırasında meydana gelen müessif olaya ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 11 260:263
12 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Ankara-Mamak'ta Refah Partili bir milletvekilinin dövülmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 11 266:270
13 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan Cinayet mi, intihar mı, kaza mı başlıklı habere ilişkin sorusu münasebetiyle
19 15 164
14 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
25 45 223:234 237 239:242
15 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATO tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde NATO tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
30 72 169:175
16 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Özel Harp Dairesi içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve özel Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 75 41:45
17 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin sorusu münasebetiyle
40 6 43:44