E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, öğretmen nakil ve atamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 26 154:156
2 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Okulu Müdürünün görevinden almış nedenlerine ilişkin sorusu münasebetiyle
44 34 351:352
3 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile, Üniversiteler1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçesi ve 1992 Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 51 74:82
4 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğretim kurumlarında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin sorusu münasebetiyle
60 102 54:55
5 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
61 109 317:321
6 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Riyad'da Türk çocuklarının eğitim gördüğü Medinei Münevvere İlköğretim Okulunun Suudi Arabistan makamlarınca kapatılmasına teşebbüs edildiğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 114 300:302
7 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Başbakanın servet beyannamesinde yer almadığı halde, ABD'de bulunduğunu belirttiği yüksekokuluna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
63 122 507
8 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, eğitimimizde görülen eksikliklere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
67 10 19:20
9 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğretmenlere ve yapılan dersliklere ilişkin sorusu münasebetiyle
67 11 172
10 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, orta dereceli okullardaki tarım ve vatandaşlık bilgisi dersleri konusundaki aksaklıklara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
68 16 160
11 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekilli Ökkeş Şendiller'in, ilk ve ortaöğretimde kitap ve dergi kargaşası bulunduğu iddiaları ile öğretmen tayinlerindeki aksaklıklara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
69 21 15:18
12 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, üniversite öğretim elemanlarının bazı problemlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
71 34 290:291
13 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, öğretmenler ve öğretim elemanlarının problemlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
71 35 355:358
14 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, yurt dışından ülkemize gelen yüksek öğrenim öğrencilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
73 46 168:170
15 Söz Alanlar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile, üniversiteler1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçesi ve 1993 Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
76 58 246:254 258 260
16 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, üniversite harçlarının artırılması konusuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
82 89 177:179
17 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, bilgisizlik, Cehalet ve yoksulluğa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
83 92 14:16
18 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT AYAZ (ÇANKIRI) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Malatya Milletvekili Metin Emiroğlu'nun, meslekî eğitimdeki sorulara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
87 114 12:14