E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, üreticilerin ürün bedeli alacaklarına ve bazı sorunlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
1 12 394:396
2 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, çiftçilerin içinde bulunduğu durum ve sıkıntılar konusundaki gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 14 490:492
3 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, patates üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
3 32 360:361
4 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığını düzenleyen mevzuatta yapılan son değişikliklere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 32 340:341
5 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, çiftçilerin, takip edilen politikalar nedeniyle içine düştükleri sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 33 420:421
6 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, bölgelerarası kalkınmışlık farklılıkları ile yaşadığımız sert kış şartlarına Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarattığı güçlükler ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 42 459:461
7 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Bahattin Yücel'in, Bakanlar Kurulunca yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 42 454:455
8 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 54 254:275 279:280 282:285
9 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek'in, Küçük Çiftçilerin TC Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun 6. maddesi hükmüne rağmen devam eden kanunî takibatların yarattığı mağduriyetlerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
9 64 143:144
10 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek'in, orman köylüleri ve Kırıkkale'deki çiftçilerin sorunları ile, tarım ürünleri taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
10 71 119:120
11 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, son yıllarda hayvancılığın ihmal edildiğine ve besicilerin içinde bulunduktan sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
11 78 245:247
12 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Türk çiftçisinin içinde bulunduğu sıkıntılara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
11 78 241:244
13 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idari yapısını ve bu husustaki çalışmalarını incelemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
17 2 58:60
14 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
17 2 40:41
15 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, hayat pahalılığı ve yapılan zamlar sonucunda vatandaşların düştüğü sıkıntılı duruma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 4 167:171
16 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in Marmara Bölgesinde ürün bedellerinin geç ödendiğine ve çiftçilere emeklerinin karşılığının verilmediğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 7 7:8
17 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Kars İlindeki göç olayı ile kömür ve hayvan satış fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 8 47
18 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon'un köy yollarının yetersiz ve bakımsız olduğuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
19 16 214:215
19 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Karaman-Ayrancı ilçesi ile çevre köylerin içme sulama ve sorunlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
22 33 64:65
20 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
25 47 496:509 513:520 521:524
21 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun özelleştirilmesinin bir süre ertelenmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 55 270:273
22 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Milli Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın, doğu ve güneydoğu bölgeleri il ve ilçelerinde görevlendirdiği üst kademe personeline ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
30 69 27:28
23 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin sorusu münasebetiyle
30 73 235:236
24 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ermenistan'a yapılan yardımlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
30 74 345:346
25 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum-Ilıca İlçesi Tarım Aleti ve Makineleri Fabrikasına ilişkin sorusu münasebetiyle
31 75 109:110
26 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Niğde yörelerinde yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup, kurulmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
31 75 94
27 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in küçük çiftçilerin faiz borçlarının affıyla ilgili vaatlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
31 76 184:185
28 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
31 76 201:202
29 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 76 232:236
30 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, besicilere verilecek faizsiz kredinin uygulanmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 86 248:250
31 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş İlinin Pazarcık İlçesinde meydana gelen dolu ve sel felaketine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
35 98 164:165
32 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-Andırın Kızık Köyü içme suyuna ilişkin sorusu münasebetiyle
35 99 320:321
33 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Hükümetçe ilan edilen hububat taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
36 109 167:168
34 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, besicilik ve hayvan yetiştiriciliği sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
36 109 173:175
35 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle
37 121 434
36 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, son günlerde meydana gelen üzücü olaylara, çiftçilerimizin Bağ-Kur primlerine ve Edirnedeki çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 125 189
37 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Van-Bahçesaray İlçesinde teröristlerce gerçekleştirilen katliama ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 130 585:586