E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, 'Bayburt'ta meydana gelen çığ felâketine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
41 17 237
2 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Somali'deki Türk askerlerinin durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
41 19 405:406
3 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Van Milletvekili Remzi Kartal'ın, Doğudaki bazı illerde meydana gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
41 19 408:409
4 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Diyarbakır'da meydana gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
42 21 231:232
5 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, hacca giden bazı vatandaşların vergi cezasına çarptırılmalarına ilişkin gündemi dışı konuşması dolayısıyla
42 21 233
6 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, son zamanlarda hububat fiyatlarındaki artışa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 25 11:13
7 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 40 178:185 192:193
8 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 43 537:540
9 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçeleri ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 43 564:568 574:576
10 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin gündem dışı konuşması dolaylısıyla
51 60 10:11
11 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, yaptığı konuşmalar ile ülkede bölücülük yaptığı, düşmanlık tohumları ektiği ve Atatürk'ü istismar ettiği iddialarıyla Başbakan Tansu Çiller hakkında, gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
56 85 339:343
12 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve Özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
57 89 472
13 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Beykoz Ayakkabı ve Deri Fabrikasının kapatılacağı kararına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
58 91 97:98
14 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, TC Ziraat Bankasının çiftçilere uygulamakta olduğu kredi sistemi ve kimyevi gübre fiyatlarına yapılan son zamlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
58 91 100:101
15 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın Kıbrıs konusundaki son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
58 95 459:460
16 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Hac Komisyonunun hac seyahatiyle ilgili kararlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
59 101 604:605
17 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, Sümerbank-Beykoz Deri-Kundura Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla .
61 107 104:105
18 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Kurban Bayramı arifesinde maaşlarını alamayan işçi emeklilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 108 200:201
19 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bişkek Protokolü yüzünden Azerbaycan'ın karşılaştığı sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 109 275:276
20 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli Çat İlçesi Ağa Köyünde meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 109 272:273
21 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, süne mücadelesi ile hububat alım fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 113 179:181
22 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Van Gölü sularının yükselmesi sonucu meydana gelebilecek tehlikelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 114 306:307
23 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'ıın, bir lojman satışıyla ilgili ihalede usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 116 582:583
24 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Refah Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, TEK Salonunda yapılan DYP Grup toplantısını yayın ilkelerine aykırı bir şekilde TRT'den naklen yayınlattırarak yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
64 128 351:354
25 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Çankırı Milletvekili İsmail Coşar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatındaki kadro sıkıntısına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
67 10 10:12
26 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'nin gemilerinin satılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
68 15 100:101
27 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, tarım girdilerinde meydana gelen anormal fiyat artışları ve çiftçilerin içinde bulunduğu sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
68 16 157:159
28 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili M. Gazi Barut'un, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya'nın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
68 17 195:196
29 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'nun günlük bir gazeteye verdiği demece ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
68 18 264:265
30 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Başbakan Tansu Çiller'in bir Fransız dergisinde yayımlanan demecine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
71 34 288
31 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, esnaf ve sanatkârların ekonomik sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
71 37 667
32 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, yaygınlaşan müstehcen neşriyata ve Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
71 37 669:670
33 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Ara Seçim Kanununun iptaliyle ortaya çıkan duruma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
72 38 15:16
34 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Ara Seçim Kanun Teklifinin komisyonda görüşme zamanına ilişkin ANAP Grubu ve RP Grubu önerisi münasebetiyle
72 38 25
35 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Terörle Mücadele Kanunu değişiklik tasarısına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
72 39 92:93
36 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, Amasya'nın Gönücek İlçesi Belediye Başkanının görevden alınmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
72 40 275
37 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Bosna-Hersek'te gelişen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
72 43 649:650
38 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Bosna-Hersek'teki katliama ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
73 44 27:30
39 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sataşması nedeniyle
73 45 118:120
40 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN'da yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
73 47 260:262
41 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun demokratik rejimi ve devletin varlığını zaafa uğratmak isteyen bazı gizli güçlerin bulunduğu iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
73 48 379:380
42 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 51 113:115
43 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 51 148:155 168:169
44 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Sayıştay Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 51 91:94 100
45 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 53 436:440
46 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 53 408:411
47 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile1993 Malî Yılı Kesinhesabı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 55 799
48 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Hükümetin, atama ve nakillerde partizanca davrandığı iddiasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
77 62 15
49 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Sivas davasının karar duruşmasında sanıkların giriştiği protesto eylemine ve laiklik karşıtı bazı gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
77 63 106
50 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, bir özel TV kuruluşunca yayınlanan bir programa ve Refah Partili bazı belediyelerin haksız uygulamalar yaptığı iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
77 65 226:227
51 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, İnterstar TV Kuruluşunda yayınlanan bir programa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
77 67 387:388
52 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
78 68 14:15
53 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Dünyadaki ve Türkiye'deki terör olaylarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
78 70 174:175
54 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, devlete iş yapan kişi ve kuruluşların bazı sıkıntılarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
78 71 234:235
55 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Emlak Bankasından dövize endeksli konul kredisi alan vatandaşların durumu vebasın organlarında çıkan haberlere ilişkin gündem dışı konuşması Dolayısıyla
78 72 302
56 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Yunanistan'ın, Batı Trakya'da Türklere karşı uyguladığı baskı politikasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
78 73 415:416
57 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, memurların içinde bulundukları ekonomik sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
78 73 419:422
58 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'taki partizan uygulamalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
80 80 166:167
59 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
82 88 123:124
60 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
82 88 120
61 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı geziye ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
82 88 129
62 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun hükümetin icraatına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
82 89 168:172
63 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
82 89 196
64 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
82 89 186
65 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
82 89 188
66 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
82 89 201
67 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olaylara ve bunlarla ilgili yayınlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
82 91 323:324
68 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgili açıklamalarına ilişkin sorusu münasebetiyle
82 91 355:356
69 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sorusu münasebetiyle
82 91 351:352
70 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un. kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
82 91 344
71 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, 5 Nisan Avukatlar Gününe ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
83 95 333:334
72 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Doğu Anadolu Projesi İstanbul Toplantısına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
84 100 338:339
73 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, bankalardan dövize endeksli kredi alan vatandaşların durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
85 104 88:89
74 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, pancar fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
86 112 394:395
75 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ülkenin enerji sorunu ve Artvin-Deriner Barajına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
86 113 478:479
76 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Kuşadası'nda meydana gelen son olaylara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
86 113 475:476
77 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, memurların öğle izni saatlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
86 113 481:483
78 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Doğu Karadeniz Bölgesindeki illere yapılan ekonomik yatırımlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
87 114 8:9
79 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kırşehir Milletvekilli Coşkun Gökalp'in, hububat fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
87 116 156:157
80 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili İ. Kaya Erdem'in, Bakanlar Kurulu kararıyla milletvekillerinin yurt dışında görevlendirilmelerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
87 117 206:207
81 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin, Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'ın şahsına sataşması nedeniyle
87 117 258
82 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'ın şahsına sataşması nedeniyle
87 117 259
83 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, hükümete sataşması nedeniyle
93 146 206:208
84 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin durumunla ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
94 2 301:302
85 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara'nın başkent oluşunun 72.yıldönümüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
94 7 443:444
86 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekilli Ahmet Feyzi İnce Öz'ün, ülkedeki işsizlik sorununa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
94 12 594:595
87 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, erken seçim konusuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
94 13 619
88 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Taşıt Kanunu ve bakanlığı sona ermiş bakanlara tahsis edilen araç ve personele ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
96 20 7:8
89 Gündem Dışı Konuşmalar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Vakıflar Genel Müdürlüğündeki bazı usulsüzlüklere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
98 39 324:325