E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, İLKSAN seçimlerine ve açıklanan memur maaş katsayısına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 127 346:347
2 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin tayin nedenlerine ilişkin sorusu münasebetiyle
38 127 353
3 Gündem Dışı Konuşmalar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, eğitim ve insan haklarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 128 394:395
4 Gündem Dışı Konuşmalar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta bulunan okulların problemleri ve öğretmen açığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 8 139
5 Gündem Dışı Konuşmalar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Milli Eğitim Bakanlığının icraatına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 9 211:213
6 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 Arkadaşının, öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
41 13 51:56