E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ödenmeyen yaş çay bedellerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
45 35 18
2 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Doğu Karadeniz Bölgesindeki çay üreticisinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
59 97 152
3 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege'de tütün ekicilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 107 110:112
4 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Mustafa Parlak'ın, yaş çay alım kampanyasına ve açıklanan alım fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 111 10:12
5 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Uşak'taki tütün üreticilerinin, ürün bedellerini almakta karşılaştıkları sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 115 438:439
6 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, çay üreticilerinin mağduriyetlerine ve Hükümetin uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
77 67 391:392
7 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, 1994 yılı tütün fiyatları ve kotasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
82 88 97:99
8 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Ege ekici tütün piyasasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
82 90 257
9 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, çay müstahsillerinin sorunları ve çarelerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
83 94 201:203
10 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üretimi ve üreticilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
85 105 229:230
11 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in kendisine sataşması nedeniyle konuşması
87 119 406:407
12 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay alım kampanyasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
88 122 286:288
13 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Mustafa Parlak'ın, çiftçilerimizin içinde bulundukları sıkıntılara ve çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
90 133 366:368