E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NİHAT MATKAP (HATAY) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, çiftçilerin ve tarım işkolunda çalışanların sosyal güvenliği konusundaki sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
67 13 384:386
2 Gündem Dışı Konuşmalar NİHAT MATKAP (HATAY) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, işçi emeklilerinin içinde bulundukları ekonomik sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
73 48 388:389
3 Söz Alanlar NİHAT MATKAP (HATAY) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 56 1067:1074 1078:1083 1086:1087
4 Söz Alanlar NİHAT MATKAP (HATAY) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişik-Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
88 120 93
5 Söz Alanlar NİHAT MATKAP (HATAY) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127. Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
89 126 193:196