E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET TAHİR KÖSTEPEN (İZMİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, İstanbul Atatürk Havalimanına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
37 120 413:414
2 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSTEPEN (İZMİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Refah Partisi Grrubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, milli bir kuruluş olan PTT'yi, telâfisi mümkün olmayan sonuçlarını dikkate almadan özelleştirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
40 8 175:180
3 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSTEPEN (İZMİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Telsiz Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ve 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 48 446:450
4 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET TAHİR KÖSTEPEN (İZMİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, havalimanları ve denizyolcu taşımacılığının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
57 87 114:116
5 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET TAHİR KÖSTEPEN (İZMİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, telekomünikasyon alanındaki gelişmeler ve TÜRK-SAT'ın kullanımıyla ilgili gündem dışı konuşması dolayısıyla
72 43 654:656
6 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSTEPEN (İZMİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Kesinhesabı ve Telsiz Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
76 58 361:366 370:371