E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ADALET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 33 arkadaşının, hakkında ileri sürülen iddialardan aklanmadan Adalet Bakanlığı görevini kabul ederek yargı olan güveni sarstığı iddiasıyla Adalet Bakanı Mehmet Moğultay hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
66 8 302:309
2 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ADALET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Terörle Mücadele Yasasında değişiklik öngören tasarıya ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
73 48 380:386
3 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ADALET BAKANI) : Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
73 48 411
4 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 54 640:650 653:654 665:666
5 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ADALET BAKANI) : Yargıtay Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 54 689 691
6 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ADALET BAKANI) : Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yozgat Cezaevindeki siyasî tutukluların başlattıkları açlık grevine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
86 108 18:19
7 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ADALET BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, Seçim bölgesindeki vatandaşların bazı şikâyetlerine ve adalette gördüğü eksikliklere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
89 125 100:101