E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı işçilerin durumu ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin bu konudaki tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 29 100:102
2 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, TC Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporu münasebetiyle
3 30 185:186 194:195 212 218:219
3 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 42 485:487
4 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 45 693
5 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
8 57 44:55 60:62
6 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Murgul İlçesinde bulunan SSK Genel Müdürlüğüne ait Hastanenin hizmete açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
9 63 67:68
7 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince işten çıkarılan işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu münasebetiyle
9 63 78:79
8 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 19.7.1992 günü saat 17.00'den itibaren dört ay süreyle yeniden uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
14 89 166
9 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin sorusu münasebetiyle
18 8 59:60
10 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Afyon Milletvekili İsmet Attilla'nın, SSK Sağlık Tesisleri Güçlendirme Vakfına (SİSETAV'e) ilişkin sorusu münasebetiyle
19 17 273:274
11 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yollarını bulmak amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
19 17 280:288
12 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman iline SSK Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
19 17 276
13 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yollarını bulmak amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerine Genel Kurulun 20.10.1992 tarihli 17. Birleşimde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
20 21 80:86
14 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Hizmet İlişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
21 31 346:349
15 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İşletme ve işçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
21 31 331:332
16 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
21 31 371:373
17 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen 59 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
21 32 448
18 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
21 32 460:461
19 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Dünya özürlüler Günü ve Türkiye'de özürlülerin problemleri ve alınacak önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
22 35 169:172
20 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
26 50 286:298
21 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında çalışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idari, mali, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve yurttaşlarımızın sorunlarım tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
27 54 189:195
22 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ-Kur'lulardan danışma ücreti alındığına ilişkin sorusu münasebetiyle
29 63 35:36
23 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi veKütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
29 65 162:167
24 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Etibank Şark Kromları işletmesi ve Maden İlçesi SSK Hastanesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
30 72 161:163
25 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tli ve Emet İlçesi SSK hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin sorusu münasebetiyle
31 78 485
26 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 79 562:564 569:570
27 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin sorusu münasebetiyle
32 81 315:317
28 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, ülkemizdeki özürlülerin problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
34 95 372:376
29 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısının sorusu münasebetiyle
35 99 327:329
30 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
35 100 404:407
31 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Uluslararası Çalışma Teşkilatının (ILO) 80. Konferansına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
37 116 89:93
32 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve Amasya Milletvekili Haydar Oymak'in, gündem dışı konuşması dolayısıyla
37 116 101:105
33 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 23.9.1993 tarihli 7. Birleşiminde yaptığı Sosyal Sigortalar Kurumu ve sigorta emeklilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 8 139:143
34 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın, İstanbul Milletvekili Emin Kul'un kendisine sataşması nedeniyle
40 8 183:184
35 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın şahsına sataşması nedeniyle
40 11 313:315
36 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kiralar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
44 30 37:43
37 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, ayakkabıcılık işkolunda sağlıksız açılışına koşullarına ilişkin sorusu münasebetiyle
44 31 108:110
38 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992tarihinde Abdi İpekçi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu münasebetiyle
44 31 104:105
39 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Şanlıurfa Tünelinde çalışan işçilerin, ücretlerini alamadıklarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
44 34 312:313
40 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Salonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu münasebetiyle
44 34 339
41 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
45 35 68:69
42 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 50 749:758
43 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, kamu çalışanlarının sendikalaşmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
51 65 304:309
44 Söz Alanlar MEHMET MOĞULTAY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
61 109 346:348