E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET KAZIM DİNÇ (KOCAELİ) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ve 1992 Malî Yılı Kesinhesabı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ve 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 45 32:39