E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET GÜLCEGÜN (MARDİN) (DEVLET BAKANI) : Denizcilik Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
75 52 305:308 317