E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET GÖLHAN (SAKARYA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 49 599:604
2 Söz Alanlar MEHMET GÖLHAN (SAKARYA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam-Hatip lisesi mezunlarının Harp Okullarına alınmaması nedenine ilişkin sorusumünasebetiyle
57 86 63:65
3 Söz Alanlar MEHMET GÖLHAN (SAKARYA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe komisyonu Raporu münasebetiyle
62 113 266:267
4 Söz Alanlar MEHMET GÖLHAN (SAKARYA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
66 7 127:128
5 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET GÖLHAN (SAKARYA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Tunca Toskay'ın, üniversite ve üniversite öğretim üyelerinin sorunlarına ilişkin
70 26 136:138
6 Söz Alanlar MEHMET GÖLHAN (SAKARYA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
71 37 741
7 Söz Alanlar MEHMET GÖLHAN (SAKARYA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
76 59 418:424 437:440
8 Söz Alanlar MEHMET GÖLHAN (SAKARYA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları münasebetiyle
80 80 209:210
9 Söz Alanlar MEHMET GÖLHAN (SAKARYA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'a yaptığı sınır ötesi harekâta ilişkin
82 88 78:81