E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ERSİN FARALYALI (İZMİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, KİT ürünlerine yapılan zamlara ilişkin gün dem dışı konuşması dolayısıyla
2 18 88:91
2 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ERSİN FARALYALI (İZMİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Kozlu Taşkömürü Müessesesinin İncirharmanı işletme Müdürlüğüne bağlı ocaklarda meydana gelen grizu patlaması nedeniyle
4 45 650:652
3 Söz Alanlar MEHMET ERSİN FARALYALI (İZMİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yık Kesinhesabı münasebetiyle
7 53 88:95 99:103
4 Söz Alanlar MEHMET ERSİN FARALYALI (İZMİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır işletmelerine ilişkin sorusu münasebetiyle
9 69 392:393
5 Söz Alanlar MEHMET ERSİN FARALYALI (İZMİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
25 46 361:367 371
6 Söz Alanlar MEHMET ERSİN FARALYALI (İZMİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri iline doğalgazın ne zaman ve nasıl getirileceğine ilişkin sorusu münasebetiyle
31 75 88:89
7 Söz Alanlar MEHMET ERSİN FARALYALI (İZMİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.İ. kömür sahalarında kömür çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp, yapılmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
31 75 98:99
8 Söz Alanlar MEHMET ERSİN FARALYALI (İZMİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas Bölgesinde varolduğu iddia edilen asbest yataklarına ilişkin sorusu münasebetiyle
31 75 104:105