E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET DÖNEN (HATAY) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, Sakarya Nehrinde meydana gelen kirlenmeye ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
66 8 278:279
2 Söz Alanlar MEHMET DÖNEN (HATAY) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 38 Arkadaşının, Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimimi ve Üreticisini Teşvik Etmek İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkini Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
70 26 184
3 Söz Alanlar MEHMET DÖNEN (HATAY) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları münasebetiyle
73 47 301:326
4 Söz Alanlar MEHMET DÖNEN (HATAY) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 56 1115:1119 1124:1132
5 Söz Alanlar MEHMET DÖNEN (HATAY) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
77 63 185
77 67 412 434:436
80 79 53 60:61 64 66 69 79 87 97
6 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET DÖNEN (HATAY) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu'nun fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
78 72 305:307
7 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET DÖNEN (HATAY) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in, pancar ve tütün üreticilerimin içinde bulundukları ekonomik sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
78 72 309:310