E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET BATALLI (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Danıştay başkanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
5 47 313:315
2 Söz Alanlar MEHMET BATALLI (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
5 48 455:458 461:462
3 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET BATALLI (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın konuşması sırasında kendisine sataşması nedeniyle konuşması
22 36 319:322
4 Söz Alanlar MEHMET BATALLI (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, partizanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadi teşebbüslerini zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
22 36 318
5 Söz Alanlar MEHMET BATALLI (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 199! Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 42 523:525
6 Söz Alanlar MEHMET BATALLI (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 42 543:546
7 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET BATALLI (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kendisine sataşması nedeniyle
26 52 688:692
8 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET BATALLI (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, ülkemizde, 1992 yılının, işkence, ölüm, faili meçhul cinayetler, kayıplar ve yasaklama gibi demokrasi ayıplarıyla geçirildiğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 54 179:182
9 Söz Alanlar MEHMET BATALLI (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin sorusu münasebetiyle
29 63 32:33
10 Söz Alanlar MEHMET BATALLI (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan doğalgaz projesinde Karaman-Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
31 76 194