E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ALİ YILMAZ (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Stadındaki tribün inşaatına ilişkin sorusu münasebetiyle
9 64 154
2 Söz Alanlar MEHMET ALİ YILMAZ (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
10 70 62:64
3 Söz Alanlar MEHMET ALİ YILMAZ (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 40 264:271
4 Söz Alanlar MEHMET ALİ YILMAZ (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 42 477:482
5 Söz Alanlar MEHMET ALİ YILMAZ (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ile1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 43 596:598