E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MÜMTAZ SOYSAL (OSMAN MÜMTAZ SOYSAL) (ANKARA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Birleşmiş Milletlerin dönem başlangıcı toplantısına katılması münasebetiyle yaptığı temaslara ilişkin
68 14 10:16
2 Söz Alanlar MÜMTAZ SOYSAL (OSMAN MÜMTAZ SOYSAL) (ANKARA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 25 Arkadaşının, İsrail'e Yaptığı Seyahat Sırasındaki Sözleri ve Davranışları ile Millî ve Manevî Değerlerimizi ve Menfaatlerimizi Haleldar Ettiği İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi münasebetiyle
71 36 633:638